อาหารพื้นบ้านเสนห์แห่งท้องถิ่น

Northern_food

อาหารพื้นบ้านจัดได้ว่าเป็นอาหารที่แสดงออกถึงความเป็นตัวตนในท้องที่ต่างๆ ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากว่าอาหารในแต่ละพื้นที่บนโลกใบนี้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลายๆ ด้านของพื้นที่ดังกล่าวที่ทำให้ออกมาเป็นอาหารอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และอื่นๆ อีกมากมายทุกอย่างถูกผสมผสานกันจนออกมาเป็นวัฒนธรรมอาหารที่แสดงถึงความเป็นตัวเองได้อย่างชัดเจนที่สุด

อาหารพื้นบ้านของไทย

ประเทศไทยเราเองก็จัดได้ว่าเป็นอีกชนชาติหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ในด้านของอาหารกันมาอย่างยาวนาน ด้วยความที่ประเทศไทยก็จัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ในระดับหนึ่งที่สำคัญแต่ละส่วนของประเทศยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากทั้งในด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทำให้อาหารพื้นบ้านของแต่ละภาคในประเทศไทยก็มีความแตกต่างกันออกไปอันเป็นเสน่ห์ของภูมิภาคนั้นๆ ไดอย่างแท้จริง

ภาคเหนือ – เป็นภาคที่มีเชื้อพันธุ์ค่อนข้างหลากหลาย การอยู่อาศัยในอดีตจึงมักกระจุกตัวตามลุ่มแม่น้ำ อาหารของคนเหนือจะค่อนข้างมีความประณีตงดงามตามแบบฉบับนิสัยที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ก็ผสมผสานไปด้วยความเรียบง่ายกับการมีพื้นที่เป็นป่าเขา หาอาหารตามแหล่งวัตถุดิบที่เกิดขึ้นมาเฉพาะถิ่น อาหารพื้นบ้านของทางเหนือ อาทิ ข้าวซอย, แกงโฮะ, ไส้อั่ว, น้ำพริกหนุ่ม, ตำขนุน เป็นต้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – หรือภาคอีสาน เป็นภาคที่มีความผูกพันกับธรรมชาติมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้แต่ละพื้นที่ยังมีความเป็นธรรมชาติที่หลากหลาย อาศัยแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ ในการดำรงชีวิต แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันในหลายพื้นที่ทำให้อาหารพื้นเมืองก็มีความแตกต่างค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน อาหารพื้นบ้านของภาคอีสาน อาทิ ซุปหน่อไม้, แกงอ่อม, ลาบ, ส้มตำ, น้ำตก, น้ำพริกปลาร้า, หมก เป็นต้น

ภาคกลาง – เป็นภาคที่ค่อนข้างได้รับอิทธิพลจากหลากหลายพื้นที่ค่อนข้างเยอะ ด้วยความที่ภาคกลางเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับเคยเป็นอดีตราชธานีมาหลายสมัยทำให้อาหารพื้นบ้านของภาคนี้จะมีเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบที่หลากหลาย มีการจัดสำรับที่สวยงาม อาหารพื้นบ้านของภาคกลาง อาทิ เมี่ยงคำ, แกงเลียง, ยำถั่วพู, แกงเขียวหวาน, น้ำพริกกะปิ, แกงส้ม เป็นต้น

ภาคใต้ – ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากดินแดนมลายูมาตั้งแต่อดีตทำให้อาหารพื้นบ้านของที่นี่จะค่อนข้างแตกต่างกับภาคอื่นอย่างชัดเจน เน้นใช้เครื่องเทศพร้อมวัตถุดิบที่จัดจ้าน ร้อนแรง รวมถึงวัตถุดิบหาได้ง่ายเนื่องจากติดทะเลและมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ อาหารพื้นบ้านของภาคใต้ อาทิ ผัดสะตอ, แกงเหลือง, คั่วกลิ้ง, แกงไตปลา, ข้าวยำ เป็นต้น